Strojni izkopi


Na celotnem področju Slovenije opravljamo izkope vseh vrst z lastno
mehanizacijo.
Opravimo vam kompletno storitev odkop in odvoz odvečnega materiala.